Základní údaje

Současnost školy

ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory je devítiletá základní škola, která stojí uprostřed klidné obce. Kapacita školy je pro určena především pro žáky z nedalekého okolí. Z obcí Šindlovy Dvory, Mokré a Litvínovice také z různých částí Českých Budějovic a okolí. Linka MHD č. 16 staví nedaleko školy. Snahou je držet průměrný počet žáků ve třídě kolem 25. Na škole působí v plně kvalifikovaní vyučující, asistenti pedagoga, školní asistent, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor EVVO, koordinátor ICT a vychovatelky školní družiny.

Škola je rozdělena do dvou samostatných budov (I. stupeň, II. stupeň). V budově I. stupně je 6 kmenových tříd a jazyková učebna. Budova je obklopena rozlehlou zahradou, která je využívána během celého roku. V areálu školy se nachází mateřská škola, školní jídelna, venkovní asfaltové hřiště, průlezky, pergola, ohniště a zahrádka s bylinkami. V budově II. stupně se nacházejí 4 kmenové třídy, moderní počítačová a jazyková učebna, laboratoř přírodopisu a chemie, učebna fyziky (zároveň kmenová třída) a cvičná kuchyně. Žáci se učí spolupracovat zejména v rámci projektů a společným akcím (zpívání u vánočního stromečku, lyžařský kurz, zahradní slavnost, sportovní soutěže). Škola také pořádá akce, na které zve rodiče žáků (vánoční jarmark a letní akademie).   

Celkové vybavení základní školy poskytujeme všem žákům dostatek učebních pomůcek a pěkné, estetické prostředí učeben, které jsou vybaveny pro interaktivní výuku. V každé třídě je nainstalovaná interaktivní tabule. V ranních i odpoledních hodinách funguje školní družina, která má bohatý program. Žáci si zde vyzkoušejí řadu tradičních i netradičních výtvarných technik, přečtou mnoho knih a většinu času stráví venku při hrách a sportovních aktivitách. Naše škola je zapojena do projektu Šablony. Žáci mají k dispozici kroužky dle aktuální nabídky (výtvarný, sportovní, pěvecký kroužek, ...).

Od školního roku 2023/2024 je žákům k dispozici sportovní hala s přilehlým venkovním spotrovištěm. Je využívána nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro školní družinu, sportovní kroužky, projektové dny a kulturní akce.

Z historie naší školy

Ve školním roce 2015/2016 oslavila základní škola Šindlovy Dvory 90. narozeniny. Škola byla uvedena do provozu v roce 1925, přičemž dochované prameny uvádí, že její základní kámen byl položen již v roce 1922.

     historie skoly 01         historie skoly 02

1.stupen

2.stupen

2 třída

2 lab