MŠ Šindlovy Dvory

Každý jsme jedinečný, my sami i naše děti“

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě obce Šindlovy Dvory. Je situována ve středu obce a sousedí s areálem základní školy. Budova je bezbariérová, skládá se ze tří budov propojených spojovací chodbou. Každá budova má svůj vchod. MŠ je obklopena rozlehlou zahradou, vybavenou pískovišti a herními prvky. Děti zde mají k dispozici i záhony, kde rozvíjí své pěstitelské schopnosti. Poloha MŠ nám umožňuje pravidelné výpravy k rybníku, do lesa i okolní přírody. MŠ má tři heterogenní třídy s celkovou kapacitou 70 dětí ve věku od 3 – 6 (7) let.

Mateřská škola, která byla otevřena v roce 1981, v posledních letech prošla rekonstrukcí – výměna topného systému za plynové vytápění, oprava podhledů a střech, modernizace kuchyně, výdejen stravy a umýváren, výměna podlahových krytin a výstavba nové jídelny pro žáky ZŠ.

Naše MŠ je:

Respektující – vedeme děti ke vzájemnému respektu a toleranci, k vnímání a přijímání rozdílných vlastností, schopností a názorů. Děláme vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získaly nové dovednosti a vědomosti. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled či názory.

Zdravá – podporujeme zdravý rozvoj dětí, snažíme se o naplnění všech fyzických, psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí. Děti vedeme k péči o vlastní zdraví a uvědomění si jeho hodnoty, a to přizpůsobeným denním režimem, stravováním i praktickými aktivitami.

Pohodová – vytváříme dětem podmínky pro pocit bezpečí, klidu a pohody. Předcházíme konfliktům mezi dětmi a ty vzniklé řešíme společnou dohodou.

Otevřená – vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které rozvíjejí a obohacují život dětí v MŠ. Učíme děti chovat se otevřeně, ptát se, svobodně vyjadřovat své názory a přání.

Hravá – spontánní hru považujeme za důležitou činnost v MŠ. Program organizujeme tak, aby na ni měly dostatek času ve třídě i venku.

Kamarádská – rozvíjíme kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je naslouchat jeden druhému, komunikovat bez zábran mezi sebou i s dospělými. Spolupracujeme, pomáháme si navzájem, respektujeme pravidla.

Tvořivá – rozvíjíme dětskou kreativitu ve všech podobách ( výtvarné, hudební a tělovýchovné činnosti, jóga, keramika, dramatické činnosti,…). Podporujeme samostatnost a tvořivé myšlení. V průběhu každého učení propojujeme duševní i tělesné aktivity. Využíváme zajímavých nabídek a možností.

Ekologická – vedeme děti k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou ovlivnit svět kolem sebe.

MŠ 80 měsíčci

MŠ 80 hvězdičky

MŠ 80 zahrada

MŠ 80 SL herna

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III

narodni plan obnovy