MŠ Šindlovy Dvory

Každý jsme jedinečný, my sami i naše děti“

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě obce Šindlovy Dvory. Je situována ve středu obce a sousedí s areálem základní školy. Budova je bezbariérová, skládá se ze tří budov propojených spojovací chodbou. Každá budova má svůj vchod. MŠ je obklopena rozlehlou zahradou, vybavenou pískovišti a herními prvky. Děti zde mají k dispozici i záhony, kde rozvíjí své pěstitelské schopnosti. Poloha MŠ nám umožňuje pravidelné výpravy k rybníku, do lesa i okolní přírody. MŠ má tři heterogenní třídy s celkovou kapacitou 70 dětí ve věku od 3 – 6 (7) let.

Mateřská škola, která byla otevřena v roce 1981, v posledních letech prošla rekonstrukcí – výměna topného systému za plynové vytápění, oprava podhledů a střech, modernizace kuchyně, výdejen stravy a umýváren, výměna podlahových krytin a výstavba nové jídelny pro žáky ZŠ.

Naše MŠ je:

Respektující – vedeme děti ke vzájemnému respektu a toleranci, k vnímání a přijímání rozdílných vlastností, schopností a názorů. Děláme vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získaly nové dovednosti a vědomosti. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled či názory.

Zdravá – podporujeme zdravý rozvoj dětí, snažíme se o naplnění všech fyzických, psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí. Děti vedeme k péči o vlastní zdraví a uvědomění si jeho hodnoty, a to přizpůsobeným denním režimem, stravováním i praktickými aktivitami.

Pohodová – vytváříme dětem podmínky pro pocit bezpečí, klidu a pohody. Předcházíme konfliktům mezi dětmi a ty vzniklé řešíme společnou dohodou.

Otevřená – vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které rozvíjejí a obohacují život dětí v MŠ. Učíme děti chovat se otevřeně, ptát se, svobodně vyjadřovat své názory a přání.

Hravá – spontánní hru považujeme za důležitou činnost v MŠ. Program organizujeme tak, aby na ni měly dostatek času ve třídě i venku.

Kamarádská – rozvíjíme kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je naslouchat jeden druhému, komunikovat bez zábran mezi sebou i s dospělými. Spolupracujeme, pomáháme si navzájem, respektujeme pravidla.

Tvořivá – rozvíjíme dětskou kreativitu ve všech podobách ( výtvarné, hudební a tělovýchovné činnosti, jóga, keramika, dramatické činnosti,…). Podporujeme samostatnost a tvořivé myšlení. V průběhu každého učení propojujeme duševní i tělesné aktivity. Využíváme zajímavých nabídek a možností.

Ekologická – vedeme děti k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou ovlivnit svět kolem sebe.

MŠ 80 měsíčci

MŠ 80 hvězdičky

MŠ 80 zahrada

MŠ 80 SL herna