Kroužky - přihlašování

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  • Pro účely kroužku vybíráme 500 Kč/za pololetí (uhradit do 16. 10. vedoucímu kroužku).
  • Kroužky budou zahájeny v týdnu od 2. 10. 2023, pouze při počtu 8 a více přihlášených.
  • Kroužky mají omezenou kapacitu, žáci budou přijati na základě přihlášení na webových stránkách školy (klikněte na Název kroužku a postupujte dle návodu)
  • Přihlašování bude spuštěno 14. 9. 2023 ve 14 hodin
Název kroužku Vedoucí kroužku Třídy: Den, čas Kapacita
Dovedné ruce 1 - naplněno Ivana Čechová 1. třídy pondělí, 12:45 – 13:30 10 žáků
Dovedné ruce 2 - naplněno Ivana Čechová 2. + 3. třída pondělí, 13:35 – 14:20 10 žáků
Tabletování - naplněno Mgr. Edita Cibulková 3. třída úterý, 13:15 – 14:00 10 žáků
Sbor - naplněno Mgr. Tomáš Kotal 1. – 9. třída čtvrtek, 14:00 – 14:45 20 žáků
Anglický jazyk A - naplněno Mgr. Michaela Švejdová 2. třída čtvrtek, 12:15 – 13:00 8 žáků
Anglický jazyk B - ukončeno Mgr. Michaela Švejdová 2. třída čtvrtek, 13:00 – 13:45 8 žáků
Anglický jazyk C - ukončeno Mgr. Michaela Švejdová 5. třída pondělí, 13:00 – 13:45 8 žáků
Doučování 5. tř. - ukončeno Mgr. Jana Opluštilová 5. třída čtvrtek, 13:10 – 13:55 8 žáků
Výtvarný kroužek - ukončeno Mgr. Jana Opluštilová 4. – 5. třída pátek, 13:10 – 13:55 10 žáků
Sportovní kroužky – budou probíhat až ve 2. pololetí, přihlašování bude spuštěno v lednu
Florbal Bc. Kateřina Deutschová 6. – 9. třída úterý, 14:00 – 14:45 14 žáků
Sportovní hry 1 Mgr. Jan Hendrich 3. – 5. třída středa, 14:00 – 14:45 14 žáků
Sportovní hry 2 Mgr. Jan Hendrich 3. – 5. třída středa, 14:45 – 15:30 14 žáků
Sportovní příprava Mgr. Barbora Šedivá 1. – 2. třída čtvrtek, 12:30 – 13:15 14 žáků

 

Další sportovní kroužky, které budou zajištěny externími trenéry: florbal (1. stupeň), krav maga (1. + 2. stupeň)