Zápis do mateřské školy 2024

MŠ Šindlovy Dvory 80, MŠ Litvínovice 39 a MŠ Litvínovice 49

Ředitel Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory stanovil podle §34. odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zápis do MŠ na:

9. května 2024 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 hodin                   

Místo konání zápisu: budova 2. stupně Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory na adrese Šindlovy Dvory 22, Litvínovice, 370 01

 Zákonní zástupci při zápisu předloží:

Bližší informace na tel. 734 308 509.

Příslušné tiskopisy žádostí budou připraveny na webových stránkách školy a v den zápisu ve vestibulu školy.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:

1. Děti s trvalým pobytem v obci Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré), které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího /děti narozené do 31.8.2021/

2. Děti s trvalým pobytem mimo obec Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré), které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího /děti narozené do 31.8.2021/

3. Děti s trvalým pobytem v obci Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré), které na začátku školního roku 2024/2025 nedosáhnou věku tří let od nejstaršího

4. Děti s trvalým pobytem mimo obec Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré), které na začátku školního roku 2024/2025 nedosáhnou věku tří let od nejstaršího

Mgr. Jakub Jareš, ředitel školy