Přijatí uchazeči do MŠ

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) a §183 odst. 1 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správního řádu rozhodl o přijetí uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

Mateřská škola Šindlovy Dvory 80

4, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24

Mateřská škola Litvínovice 39

3, 5, 12, 19, 21, 25, 28

Mateřská škola Litvínovice 49

1, 15, 27

Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude v písemné formě doručováno, po domluvě si jej zákonný zástupce dítěte může v dohodnutém termínu vyzvednout v kanceláři školy, případně mu bude na jeho žádost zasláno.

Zveřejněno dne 16. 5. 2022                                                 

 

Mgr. Jakub Jareš, ředitel školy

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III

narodni plan obnovy