Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Šindlovy Dvory 80, MŠ Litvínovice 39 a MŠ Litvínovice 49

Ředitel Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory stanovil podle §34. odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zápis do MŠ na:

5. května 2022 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 hodin                   

Místo konání zápisu: budova 2. stupně Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory na adrese Šindlovy Dvory 22, Litvínovice, 370 01

 Zákonní zástupci při zápisu předloží:

Bližší informace na tel. 734 308 509.

Příslušné tiskopisy žádostí budou připraveny na webových stránkách školy a v den zápisu ve vestibulu školy.

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:

1. Děti s trvalým pobytem v obci Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré), které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31.8.2019)

2. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře (s výjimkou dětí narozených do 31.8.2017)

3. Děti s trvalým pobytem v obci Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré), které na začátku školního roku 2022/2023 nedosáhnou věku tří let od nejstaršího

4. Děti s trvalým pobytem mimo obec Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nemohou podat cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (“uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky bude termín ještě dodatečně upřesněn.

Mgr. Jakub Jareš, ředitel školy

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III

narodni plan obnovy