Finanční gramotnost na 1. stupni

Ve středu 22. ledna proběhl na 1. stupni projekt k finanční gramotnosti. K problematice financí nám přijela povídat paní Brožová se svým kolegou. Připravili si pro děti pracovní listy a ve skupinách společně tvořili měsíční rozpočet rodiny. Vybrali si bydlení, dopravu do zaměstnání, seznam potravin.Počítat museli i s  pravidelnými splátkami a dalšími výdaji dnešních rodin. Děti zjišťovaly, zda by s rozpočtem 22000Kč vystačily či nikoliv. Některé skupiny byly hodně spořivé, naopak některé se dostaly i do mínusu. Děti se pozastavovaly nad tím, jak je drahé například jídlo a mnohým nezbyly peníze na volnou zábavu. Projekt byl určitě zajímavý a ukázal dětem kde se peníze berou, co všechno musí rodiče platit a proč není dobré nechat všechny rodinné úspory v hračkářství.

 

Additional information