Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny je p. Markéta Balounová. Přípravu jídel obstarávají paní kuchařky Hana Pokorná, Jana Roháčová, Alena Kuželová, Lenka Zíková, Monika Vrátná a Lucie Blažková

Cena stravného:

MŠ:

  • Dopolední svačina: 8,- Kč
  • Oběd: děti do 6 let - 22,- Kč, nad 6 let - 25,- Kč
  • Odpolední svačina: 7,- Kč

Obědy ZŠ:

  • Žáci do 10 let - 25,- Kč
  • Žáci nad 10 let - 28,- Kč

Způsob placení:

  • Inkasem – nutno zřídit u svého účtu souhlas k inkasu cílený na bankovní spojení školy: 51 – 890 837 0227 / 0100. Škola inkasuje stravné 15.-20.den předešlého měsíce daného období zálohově. (15. Srpna stravné na září) Případné nevybrané obědy se odečítají při další zálohové platbě. Přeplatky na konci školního roku se automaticky vracejí pouze u strávníků, kteří končí docházku nebo jsou odhlášeni ze stravování (nutná písemná odhláška). U strávníků pokračujících ve stravování následující školní rok se přeplatky převádějí do dalšího období.
  • Platbu nelze provádět hotově.

Odhlašování obědů:

Do 11,00 předchozího dne

1. Elektronicky Návod pro přihlášení do systému na odhlašování stravy zde
2. Ve výjimečných případech SMS – tel. 604274589

1. den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd ve školní jídelně od 11,30 do 12,00 hod. Následující dny nepřítomnosti nemá dítě nárok na dotovanou stravu a rodiče jsou povinni stravu odhlásit. Za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti může škola účtovat plné stravné 75,- Kč. (vyhláška 107/2004 Sb.)

Jídelníček:

Sestavování jídelníčku provádí vedoucí školní jídelny na základě normativů pro školní jídelny a podle posledních poznatků o zdravé výživě. Pro žáky ZŠ poskytuje jídelna výběr ze dvou jídel. Jídla si žáci objednávají pouze elektronicky na www.strava .cz.
5 dní předem.

Additional information