MŠ Šindlovy Dvory

Prostory a poloha mateřské školy

Mateřská škola v Šindlových Dvorech je přízemní budova obklopená rozlehlou zahradou. Poloha mateřské školy je ideální pro každodenní pobyt venku a procházky po okolí, neboť se nachází stranou od hlavní silnice.

V současné době jsou v mateřské škole otevřeny tři třídy pro 70 dětí ve věku od 3 do 6 (7) let.

Hlavní cíle MŠ

Hlavními cíli mateřské školy je přiblížit se rodinnému prostředí, připravovat děti na vstup do základní školy a do života. Rozvíjet a podporovat v dětech samostatnost, kamarádské vztahy, zvládnout sebeobslužné činnosti, vést děti k utváření zdravého sebevědomí, odvaze, dokázat se vyrovnat s nečekanými situacemi, naučit se vážit si sebe i druhých, a podle toho se k nim i chovat.

Pro naplnění těchto cílů se snažíme dětem vytvořit správné podmínky (estetické a podnětné prostředí, čas pro hru, dostatek pohybu, různé výchovné činnosti, denní režim, zdravá výživa). Dětem a rodičům umožňujeme návštěvu s prohlídkou mateřské školy. Pro lepší adaptaci dítěte mají rodiče možnost být při nástupu do MŠ s ním.

Provoz MŠ

  1. třída SLUNÍČEK od 6:00 do 16:30
  2. třída HVĚZDIČEK od 7:00 do 15:40
  3. třída MĚSÍČKŮ od 7:00 do 15:40

Průběh dne

Ráno se děti od 6:00 scházejí ve třídě Sluníček. V 7:00 si učitelky převedou děti do svých tříd. Dopolední provoz je shodný ve všech třídách (ranní hry, cvičení, svačina, řízená činnost, pobyt venku, oběd). Po obědě mladší děti odpočívají ve třídách Sluníček a Měsíčků. Všichni předškoláci přecházejí do třídy Hvězdiček, kde mají přibližně 30 minut odpočinek na podložkách, doprovázený četbou z knihy nebo poslechem pohádky. Potom si mohou výtvarně a pracovně tvořit, hrát klidné hry nebo společně s učitelkou rozvíjet "předškolní" dovednosti. Ve 14:00 se všechny děti (včetně předškoláků) vracejí do svých tříd na svačinu. Odpolední činnosti si děti vybírají podle vlastních zájmů.

Režim dne

6:00 – 8:15

Příchod dětí, hry, individuální práce, cvičení

8:15 - 8:45

Hygiena, svačina 

8:45 - 9:30

Řízená výchovná činnost

9:30 - 11:30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:00

Hygiena, oběd

12:00 – 12:30

Hygiena, čištění zoubků, přechod dětí, ukládání na lůžko

12:30 – 14:00

mladší děti - chvilka s pohádkou, odpočinek
starší děti - odpočinek, klidné činnosti, individuální práce

14:00 – 14:30

Vstávání, oblékání, svačina

14:30 – 16:30

Hry dle zájmu dětí, za příznivého počasí pobyt venku

 

Additional information