Projekt ADVENT

  

12. prosince proběhl na 1. stupni celoškolní projekt na téma Advent. Latinské slovo advent znamená příchod. Příchod, narození Ježíše.  Kdo by se netěšil na Ježíška? Abychom dětem toto čekání zpříjemnili, aby se něco nového a zajímavého na toto téma dozvěděly, uspořádali jsme pro ně tuto událost.

Ráno 12. 12. se děti sešly v tělocvičně. Zde byly rozděleny do 6 skupin. Čekalo je 6 stanovišť, které postupně obcházely. Jednotlivá stanoviště měla svá témata. Na prvním stanovišti se seznámily se Svatou Kateřinou, se zvyky a pranostikami s tímto dnem spojenými. Na dalších to byl  Svatý Ondřej, Barbara, Mikuláš, Lucie a na závěr to byl Štědrý den. J

Jana Opluštilová

 

Additional information