Vědomostní víceboj Vodňany

Dne 26.11.20019 se dva týmy žáků 5. ročníku zúčastnily vědomostní soutěže ve Voďnanech. Soutěž byla zaměřena na vědomosti z oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, biologie a všeobecných znalostí, ale hlavně na spolupráci jednotlivých členů týmu. Jeden z týmů se umístil na 6. a druhý na 13. místě z celkem 17 týmů. Dětem se soutěž líbila a získaly cenné zkušenosti, především s prací v týmu, které se jim budou jednou určitě hodit.

Additional information