Organizace školního roku 2018/2019

 • Začátek školního roku: pondělí 3. září 2018

 • Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

 • Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

 • Výuka v lednu začne: čtvrtek 3. ledna 2019

 • Konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

 • Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

 • Jarní prázdniny: 4. - 10. února 2019

 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019                                                                                                               (pátek 19. dubna - Velký pátek, pondělí 22. dubna - Velikonoční pondělí)

 • Konec 2. pololetí: pátek 28. června 2019

 • Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2019

 • Začátek šk. r. 2019/2020: pondělí 2. září 2019

 • Plavecký kurz 1., 2. roč: každý čtvrtek od 14. února do 11. dubna 2019

 • Zápis do 1. ročníku: čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00

 • Třídní schůzky:

 • Pro rodiče žáků 1. ročníku: 25. září 2018 od 16.00 

 • Ostatní rodičovské schůzky: úterý 27. listopadu 2018 od 16.00, úterý 26. března 2019 od 16.00, úterý 4. června 2019 od 16.00

 • Mimo tyto termíny je možno navštívit školu kdykoliv mimo vyučování a po předchozí domluvě. Ředitelství školy si vyhrazuje možnost změny termínů třídních schůzek. Případné změny budou včas oznámeny.

 • Lyžařský zájezd  ( LVVZ) 7. ročník:  bude upřesněno

 • Adaptační kurz pro žáky II. stupně ZŠ: úterý 11. - středa 12. září 2018

 

Additional information