Současnost školy

logo sindlakNaše škola stojí uprostřed poklidné obce. Vyučujeme žáky 1. –8. ročníku. Postupně se stane škola plně organizovanou s 1. i 2. stupněm. Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nově 8. třídu. Škola má velmi dobrou dopravní dostupnost a je spádovou školou pro obce Litvínovice, Šindlovy Dvory a Mokré. Na volná místa rádi uvítáme i žáky z okolních obcí či z Českých Budějovic. Linka MHD č. 16 staví nedaleko školy.

Škola je obklopena rozlehlou zahradou, která je využívána po celý rok. I okolí využíváme k přírodovědným vycházkám, pozorováním a sportovním aktivitám.

V areálu školy je MŠ, školní jídelna, hřiště, pískoviště, průlezky, pergola a zahrádka s bylinkami.
Základní škola je zaměřena na poskytování všeobecného vzdělání. Díky nižšímu počtu žáků ve třídách můžeme nabídnout individuální přístup k jednotlivým dětem a možnost využití zajímavých a netradičních metod a forem práce a to zejména na 2. stupni ZŠ. Ve škole panuje poklidná a přátelská atmosféra. Žáci ze všech tříd spolu spolupracují na projektech a znají se díky společným akcím jako je Zpívání u vánočního stromu, Spaní ve škole, Karneval, Zahradní slavnost a jiné. Těchto akcí se většinou účastní i rodiče. Setkání a spolupráce s nimi dávají naší škole rodinný charakter. Pořádáme také výtvarné dílny a sběr různých surovin, z jejichž výtěžku pomáháme druhým.

Celkové vybavení ZŠ poskytuje všem dětem dostatek učebních pomůcek a pěkné, estetické prostředí učeben, které jsou díky zapojení se do projektu „ EU peníze školám“ vybaveny pro moderní interaktivní výuku. V každé třídě je nainstalovaná interaktivní tabule. Díky nim je výuka pestřejší, zajímavější a pro děti atraktivnější. Využíváme také počítačovou učebnu, kde mají žáci volný přístup k internetu a vzdělávacím programům. V odpoledních hodinách funguje školní družina, která má velmi bohatý program. Děti si zde vyzkoušejí řadu tradičních i netradičních výtvarných technik, přečtou řadu knih a hlavně většinu času stráví venku při hrách a sportovních aktivitách.

Additional information